Giới thiệu chương "Khái quát về bánh"

Trước khi khảo sát các chi tiết về khoa học và công nghệ của bánh, trong chương này, ta sẽ xem xét một số khía cạnh chung nhất về lĩnh vực này. Nội dung của chương này gồm:

Cuối chương sẽ có một số câu hỏi và bài tập giúp bạn ôn tập, củng cố những hiểu biết thu thập được và áp dụng chúng để giải quyết các trường hợp cụ thể.

Chúc bạn gặp hái được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019