Câu hỏi chương "Bột mì"

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn ôn lại và củng cố những kiến thức đã thu thập trong chương "Bột mì". Các câu hỏi được trình bày ở dạng trắc nghiệm gồm một số đáp án và bạn sẽ chọn lựa bằng cách kích vào đáp án mà bạn cho là phù hợp nhất. Sau khi bạn chọn lựa, sẽ xuất hiện thông báo về kết quả. Để trở lại phần "Câu hỏi & Bài tập" này, bạn kích vào ô "OK" trong khung thông báo. Bạn có thể chọn lại đáp án nếu cần thiết.

Chúc bạn ôn tập tốt.

Câu hỏi 1

Khi so sánh lúa mì và lúa gạo, điều nào không đúng ?

Câu hỏi 2

Trong tế bào nội nhũ của hạt lúa mì:

Câu hỏi 3

Hạt lúa mì càng cứng,

Câu hỏi 4

Trong đa số các dây chuyền xay xát, hạt lúa mì bị nghiền vỡ bởi:

Câu hỏi 5

Sau khi xay xát, phân đoạn bột mì có hàm lượng protein thấp hơn hàm lượng protein của lúa mì là:

Câu hỏi 6

Sau khi xay xát, phân đoạn bột mì có hàm lượng protein thấp hơn hàm lượng protein của lúa mì là:

Câu hỏi 7

Loại bột mì có hàm lượng protein thấp nhất là:
 

 

OK
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 11/01/2019