Giới thiệu chương "Các nguyên liệu khác"

Khi sản xuất bánh, ngoài bột mì, ta còn dùng thêm một số nguyên liệu, phụ liệu khác để làm cho tính chất của bánh thêm hoàn chỉnh, phong phú về nhiều mặt như hình dáng, màu sắc, cấu trúc, mùi vị. Nhờ đó, giá trị cảm quan và dinh dưỡng của bánh được nâng cao.

Trong chương này chúng ta sẽ xem xét tính chất một số nguyên phụ liệu chủ yếu sau:

Ngoài ra một số câu hỏi ôn tập được đưa vào cuối chương để bạn củng cố các kiến thức đã thu nhận được.

Chúc bạn thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 11/01/2019