Câu hỏi chương "Các nguyên liệu khác"

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn ôn lại và củng cố những kiến thức đã thu thập trong chương "Các nguyên liệu làm bánh khác". Các câu hỏi được trình bày ở dạng trắc nghiệm gồm một số đáp án và bạn sẽ chọn lựa bằng cách kích vào đáp án mà bạn cho là phù hợp nhất. Sau khi bạn chọn lựa, sẽ xuất hiện thông báo về kết quả. Để trở lại phần "Câu hỏi & Bài tập" này, bạn kích vào ô "OK" trong khung thông báo. Bạn có thể chọn lại đáp án nếu cần thiết.

Chúc bạn ôn tập tốt.

Câu hỏi 1

Vai trò của nước được thể hiện rõ nhất trong tính chất nào của bánh?

Câu hỏi 2

Ảnh hưởng của saccaroz đến sự phát triển của mạng gluten là

Câu hỏi 3

Trong sản xuất bánh, khi có mặt glucoz thì sự hồ hóa sẽ xẩy ra ở

Câu hỏi 4

Điều nào dưới đây không phải là tính chất của chất béo ?

Câu hỏi 5

Dạng phổ biến của casein là


Câu hỏi 6

Trong trứng, phần có khả năng làm bền hệ nhũ tương cao hơn là

Câu hỏi 7

Trong các dạng của CO2, khi pH thấp, cân bằng có xu hướng chuyển về phía

Câu hỏi 8

Khi so sánh soda với bột khai thì khả năng tạo bọt khí của

 

 

OK
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 11/01/2019