Câu hỏi chương "Các biến đổi chính"

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn ôn lại và củng cố những kiến thức đã thu thập trong chương "Các biến đổi chính". Các câu hỏi được trình bày ở dạng trắc nghiệm gồm một số đáp án và bạn sẽ chọn lựa bằng cách kích vào đáp án mà bạn cho là phù hợp nhất. Sau khi bạn chọn lựa, sẽ xuất hiện thông báo về kết quả. Để trở lại phần "Câu hỏi & Bài tập" này, bạn kích vào ô "OK" trong khung thông báo. Bạn có thể chọn lại đáp án nếu cần thiết.

Chúc bạn ôn tập tốt.

Câu hỏi 1

Loại protein bột mì có cấu trúc bậc 4 là

Câu hỏi 2

Trong các loại liên kết ngang để hình thành mạng gluten, không có loại liên kết nào?

Câu hỏi 3

Điều nào không cần thiết để hình thành mạng gluten?

Câu hỏi 4

Vitamin C

Câu hỏi 5

So với hạt tinh bột có kích thước lớn, hạt tinh bột có kích thước nhỏ có nhiệt độ hồ hóa

Câu hỏi 6

So với hạt tinh bột vỡ, hạt tinh bột nguyên có khả năng hút nước

Câu hỏi 7

Sự hồ hóa tinh bột không bao gồm

Câu hỏi 8

Sự thoái biến tinh bột không bao gồm

Câu hỏi 9

Nitơ trong bọt khí của bánh được hình thành khi

Câu hỏi 10

Amylaz không gây ra tác động nào?

 

 

OK
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 11/01/2019