Giới thiệu chương "Nhào trộn"

Công đoạn đầu tiên trong quy trình làm bánh là nhào trộn các nguyên liệu để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất, có một số tính chất đặc biệt được gọi là bột nhào. Để thực hiện được công đoạn này, các tác động cơ học đặc biệt quan trọng. Hiện nay, các tác động này được thực hiện bởi các máy chuyên dùng.

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các nội dung sau:

Cuối chương là một số câu hỏi và bài tập để giúp bạn củng cố kiến thức thu thập được trong chương này và ứng dụng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

Chúc bạn thu được nhiều kết quả tốt. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019