Giới thiệu chương "Tạo hình"

Để có thể hấp dẫn người tiêu dùng, bột nhào sẽ được tạo hình và hình dạng ấy sẽ được cố định trong công đoạn nướng. Ta có một số phương pháp khác nhau để tạo hình. Trong chương này ta sẽ xem xét các nội dung sau:

Như thường lệ, cuối chương là một số câu hỏi để bạn ôn tập và củng cố kiến thức.

Chúc bạn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 12/01/2019