Câu hỏi chương "Tạo hình"

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn ôn lại và củng cố những kiến thức đã thu thập trong chương "Tạo hình". Các câu hỏi được trình bày ở dạng trắc nghiệm gồm một số đáp án và bạn sẽ chọn lựa bằng cách kích vào đáp án mà bạn cho là phù hợp nhất. Sau khi bạn chọn lựa, sẽ xuất hiện thông báo về kết quả. Để trở lại phần "Câu hỏi" này, bạn kích vào ô "OK" trong khung thông báo. Bạn có thể chọn lại đáp án nếu cần thiết.

Chúc bạn ôn tập tốt.

Câu hỏi 1

Phương pháp tạo hình phụ thuộc chủ yếu vào


Câu hỏi 2

Tạo hình bằng phương pháp cắt được dùng cho

Câu hỏi 3

Để dễ gia công và không bị dính bánh, lòng khuôn trục tạo hình được lót bằngCâu hỏi 4

Tạo hình bằng ép nặn được dùng cho

Câu hỏi 5

Trong khi hoạt động, đầu khuôn của máy ép nặn

 

 

OK
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 12/01/2019