Giới thiệu chương "Nướng"

Nướng là một công đoạn quan trọng trong sản xuất bánh. Trong quá trình nướng, dưới tác động của nhiệt độ cao, nhiều biến đổi về mặt lý, hóa trong bột nhào xẩy ra, nguyên liệu chuyển thành sản phẩm có những tính chất cần thiết. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các nội dung sau:

Cuối chương là một số câu hỏi để bạn ôn tập và củng cố các kiến thức thu thập được trong chương này.

Chúc bạn gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 14/01/2019