Câu hỏi chương "Công nghệ sản xuất bánh quy"

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn ôn lại và củng cố những kiến thức đã thu thập trong chương "Công nghệ sản xuất bánh quy". Các câu hỏi được trình bày ở dạng trắc nghiệm gồm một số đáp án và bạn sẽ chọn lựa bằng cách kích vào đáp án mà bạn cho là phù hợp nhất. Sau khi bạn chọn lựa, sẽ xuất hiện thông báo về kết quả. Để trở lại phần "Câu hỏi" này, bạn kích vào ô "OK" trong khung thông báo. Bạn có thể chọn lại đáp án nếu cần thiết.

Chúc bạn ôn tập tốt.

Câu hỏi 1

So với cracker thì độ dai của bột nhào cookie

Câu hỏi 2

Nhìn chung, so với các loại bánh quy khác thì cookie có

Câu hỏi 3

Trong sản xuất cracker, phương pháp đánh kem được sử dụng vì

Câu hỏi 4

Cần xếp lớp bột nhào khi sản xuất cookie do

Câu hỏi 5

Cracker được tạo hình bằng cách cắt do
Câu hỏi 6

So với cookie thì cracker

 

 

OK
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 14/01/2019