Giới thiệu chương "Công nghệ sản xuất bánh quy"

Trong các sản phẩm bánh, bánh quy là nhóm sản phẩm được công nghiệp hóa ở mức độ cao nhất, thường được sản xuất trong các nhà máy lớn, được cơ khí hóa và tự động hóa ở mức độ cao. Nhóm sản phẩm này cũng khá đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau.

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét một số nội dung sau:

Cuôi chương này sẽ có một số câu hỏi để giúp bạn ôn tập và củng cố các kiến thức thu thập được trong chương này

Chúc bạn gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 14/01/2019