Giới thiệu chương "Truyền nhiệt"

Trong tự nhiên cũng như trong kỹ thuật, nếu giữa hai nơi có sự chênh lệch về nhiệt độ thì sẽ có một lượng nhiệt truyền từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp. Sự truyền nhiệt này xẩy ra theo ba dạng chính: dẫn truyền, đối lưu và bức xạ. Tuy vậy, một quá trình truyền nhiệt cụ thể thường là tổ hợp của hai hay ba dạng trên. Đây là một trong những quá trình được sử dụng rộng rãi nhất trong chế biến thực phẩm cũng như trong các thiết bị: gia nhiệt, làm nguội, cô đặc, kết tinh,...

Các nội dung được xem xét trong chương này gồm :

Trong chương này còn có một phần bài tập để bạn vận dụng những hiểu biết tích lũy được có liên quan đến truyền nhiệt.

Chúc bạn gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 25/12/2018