Giới thiệu chương "Thiết bị truyền nhiệt"

Trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát nhóm các thiết bị truyền nhiệt gồm hai lưu chất, trong đó lưu chất có nhiệt độ cao hơn sẽ truyền nhiệt cho lưu chất có nhiệt độ thấp hơn. Đây là một nhóm thiết bị được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, trong đó có công nghiệp thực phẩm.

Các thiết bị truyền nhiệt có một số loại khác nhau, ta có thể liệt kê một vài loại chính như sau:

Chúng ta sẽ tập trung khảo sát loại thứ nhất vì đây là loại được sử dụng phổ biến nhất. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu một số tính chất của quá trình truyền nhiệt qua vách ngăn. Sau đó chúng ta khảo sát hai phương pháp chính thường được dùng khi đi tính toán, thiết kế bộ truyền nhiệt loại vách ngăn. Đó là phương pháp dựa trên hiệu số nhiệt độ trung bình và phương pháp dựa trên mức hiệu quả.

Cũng như các chương khác, một số bài tập được đưa vào để giúp bạn vận dụng các hiểu biết thu thập được trong phần "Thiết bị truyền nhiệt".

Chúc bạn thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 28/12/2018