Giới thiệu chương "Sấy"

Sấy là một công đoạn được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Đây là quá trình rất phong phú và đa dạng: áp dụng cho nhiều loại đối tượng khác nhau, có nhiều cách tiến hành khác nhau, trang thiết bị có nhiều kiều dạng khác nhau, ... Vì vậy có rất nhiều nội dung liên quan đến sấy.

Trong chương này, chúng ta xem xét một số nội dung cơ bản của quá trình sấy. Trước tiên ta sẽ tìm hiểu một số điểm khái quát về quá trình này. Sự biến đổi một số thông số trong tiến trình sấy được xem xét trong phần động học quá trình sấy. Phần lớn các quá trình sấy đều phải sử dụng không khí, vì thế chúng ta sẽ tìm hiểu một số đặc tính của không khí có liên quan đến sấy. Sau đó chúng ta sẽ đề cập đến cách xác định một số chỉ tiêu công nghệ chủ yếu của quá trình sấy. Một số bài tập cũng được đưa vào để giúp bạn vận dụng những kiến thức thu thập trong chương này.

Chúc bạn thu thập được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 30/12/2018