Giới thiệu các phụ lục về Cơ sở công nghệ thực phẩm

Các phụ lục này cung cấp cho bạn một số số liệu cũng như công cụ cơ bản thường dùng trong các tính toán có liên quan đến một số quá trình thông dụng trong công nghệ thực phẩm cũng như một số lĩnh vực khác.

Nội dung các phụ lục gồm :

Phụ lục 1 Cân bằng vật chất và năng lượng

Phụ lục 2 Cơ học lưu chất ứng dụng

Phụ lục 3 Truyền nhiệt

Phụ lục 4 Thiết bị truyền nhiệt

Phụ lục 6 Sấy

Chúc bạn tìm được thông tin phù hợp với yêu cầu công việc.  


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 31/12/2018