Giới thiệu chung về Cơ sở Công nghệ Thực phẩm

Như tên gọi, môn học "Cơ sở Công nghệ Thực phẩm" giới thiệu các kiến thức cơ sở công nghệ của các quá trình thường được dùng trong bảo quản và chế biến các loại thực phẩm, cũng như các nguyên, phụ liệu và bán thành phẩm. Khi được trang bị những kiến thức này, người cán bộ kỹ thuật sẽ có những hiểu biết cặn kẽ hơn về hoạt động của các quá trình, xác định những yếu tố và thông số quan trọng, qua đó tác động một cách hiệu quả đến các quá trình ấy. Nhờ đó nâng cao năng lực của mình.

Trước mắt, các nội dung sau được đề cập:

Cân bằng

Cơ học lưu chất ứng dụng

Truyền nhiệt

Thiết bị truyền nhiệt

Nước & Thực phẩm

Sấy

Phụ lục


Ngoại trừ phần phụ lục, cuối mỗi chương đều có một số bài tập để bạn vận dụng những hiểu biết thu thập được để giải quyết các tình huống cụ thể.

Chúng tôi ước mong rằng những nội dung được trình bày trong môn học này giúp bạn hiểu biết cặn kẽ hơn về các quá trình thông dụng trong công nghệ thực phẩm, qua đó nâng cao được năng lực và thành tích học tập hay công tác.

Chúc bạn thành công.
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 21/12/2018