Giới thiệu "Nhiệt Kỹ Thuật"

Môn học "Nhiệt Kỹ Thuật" giới thiệu các nguyên lý, các đặc tính, các phương pháp tính toán những quá trình nhiệt. Đó là những quá trình rất thường gặp trong lĩnh vực bảo quản & chế biến nông sản & thực phẩm cũng như trong nhiều ngành công nghiệp khác. Nội dung Nhiệt Kỹ Thuật trong website này gồm 8 chương và phần phụ lục được ghi ở trình đơn bên trái và trong các thanh có chứa các liên kết bên dưới. Nếu bạn kích vào phần trống của thanh, nội dung của chương sẽ hiện ra hay ẩn đi. Nếu bạn kích vào phần chữ (màu xanh dương), bạn sẽ chuyển đến trang tương ứng.

Mỗi chương hay phụ lục gồm một số mục, trình bày bằng chữ màu xanh dương. Nếu bạn kích vào tên của mục, bạn cũng sẽ chuyển đến trang tương ứng.

Đơn vị & Thứ nguyên

Các khái niệm cơ bản

Một số tính chất nhiệt

Định luật 1 & 2

Hơi nước

Không khí ẩm

Nhiên liệu

Chu trình thiết bị nhiệt động

Phụ lục  


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 21/12/2018