Bài tập về một số khái niệm cơ bản

Các bài tập dưới đây giúp bạn thực hành những kiến thức thu thập trong chương "Các khái niệm cơ bản". Mỗi bài tập hay câu hỏi đều chừa sẵn một ô trống (ô kết quả) để bạn ghi kết quả. Lưu ý là bạn không ghi đơn vị vào ô này và số liệu ghi vào tương ứng với đơn vị ở câu hỏi. Sau khi điền xong bạn kích vào nút "Kết quả". Nếu kết quả đúng, ô kết quả sẽ có đường viền màu xanh lá cây và bên cạnh ô này có dấu "V" xanh lá cây. Nếu kết quả chưa đúng, ô kết quả có đường viền màu đỏ và bên cạnh có dấu "X" màu đỏ. Bạn có thể xóa bỏ kết quả bằng cách kích vào nút "Thử lại".

Các bài tập có lời giải đi kèm nhưng ở dạng ẩn. Để hiện lời giải, bạn kích chuột vào ô "Lời giải" màu xanh dương nhạt. Bạn chỉ nên dùng nó để kiểm tra sau khi đã giải xong, hoặc gặp những bài quá khó, không nên lạm dụng phần lời giải này.

Chúc bạn ôn tập tốt.

Bài tập 1

 

Một chiếc tàu ngầm đang hoạt động ở độ sâu 600 m tại một vùng biển mà nước biển có tỷ trọng là 1,06. Hỏi bề mặt tàu ngầm phải chịu một áp suất là bao nhiêu bar ?


Lời giải

Ở độ sâu 600 m, áp suất tác động lên vỏ tầu ngầm được tính bằng công thức:

    `p=p_(kt)+rho gh`

Với

  • `p_(kt)=1\ "bar"=100.000\ "N/m"^2`
  • `rho=d rho_o=1,06xx1000=1060\ "kg/m"^3`
  • `g = 10\ "m/s"^2`
  • `h = 600\ "m"`

Vậy : `p=100.000+(1060xx10xx600)=6.460.000\ "N/m"^2=64,6\ "ba"`r


Bài tập 2

 

K

Hình 1 Xy lanh - Pít tông

Một xy lanh có đường kính là 120 mm đang chứa N2 có áp suất là 4 bar. Xy lanh được đậy kín bằng pít tông có khối lượng không đáng kể và chèn bằng khối K (Hình 1). Hỏi khối lượng M của khối K phải là bao nhiêu kg để pít tông không di chuyển?


Lời giải

Để pít tông không di chuyển phải có sự cân bằng về lực: lực do áp suất của N2 tác động lên mặt dưới của pít tông phải bằng với trọng lượng của khối K tác động lên mặt trên của pít tông. Do đó:

    `Mg = pA`

Vậy :

  `M=(pA)/g=(4xx10^5xx(3,14xx0,12^2)/4)/10=452,2\ "kg" `


Bài tập 3

 

Bơm

Hình 2 Hệ thống thủy lực dùng để nâng xe

Hệ thống thủy lực dùng để nâng xe được xắp xếp như Hình 2. Hệ thống gồm một xy lanh thủy lực nhận dầu có áp suất cao từ bơm để nâng pít tông trong xy lanh. Cán pít tông nối với một bàn nâng và xe đậu trên bàn. Đường kính của xy lanh là 300 mm. Hãy xác định áp suất tối thiểu mà bơm phải tạo ra cho dầu trong xy lanh để hệ thống này có thể nâng được xe tải có khối lượng 30 tấn. (đơn vị áp suất là bar).


Lời giải

Để nâng được xe, lực tác động lên mặt dưới của pít tông phải lớn hơn trọng lượng của xe. Vậy áp suất `p_(min)` tối thiểu của dầu trong xy lanh là:

  `p_(min) A = Mg`

Vậy :

  `p_(min)=(Mg)/A=(30.000xx10)/((3,14xx0,3^2)/4)=4,246xx10^6\ "N/m"^2=42,46\ "bar" `

Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 11/12/2018