Giới thiệu chương "Định luật 1 & 2"

Đây là hai định luật cơ bản có liên quan đến năng lượng trong các quá trình và thiết bị nhiệt. Tất cả các chuyển biên về năng lượng trong các quá trình và thiết bị đều tuân thủ hai định luật này. Chương này sẽ bắt đầu với việc khảo sát về năng lượng. Đối với mỗi định luật ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của nó, sự trình bày dưới dạng toán học của định luật ấy, và ứng dụng của nó.

Nội dung của chương này gồm :

Thêm vào đó, một số bài tập sẽ được đưa vào để bạn vận dụng các kiến thức thu được trong chương này.

Chúc bạn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 12/12/2018