Giới thiệu chương "Hơi nước"

Trong công nghiệp thực phẩm cũng như một số ngành công nghiệp khác, việc gia nhiệt ít khi được thực hiện theo cách trực tiếp: đốt nhiên liệu và cung cấp nhiệt trực tiếp cho đối tượng, mà thường qua trung gian của hơi nước: nhiệt năng của nhiên liệu được dùng để tạo hơi nước, sau đó dùng hơi nước gia nhiệt cho đối tượng. Cách làm này có một số ưu điểm như ta sẽ xem xét.

Trong chương này, để có thể hiểu rõ thêm về một số tính chất của hơi nước, ta sẽ xem xét việc tạo thành hơi nước qua quá trình hóa hơi đẳng áp. Sau đó ta sẽ đề cập đến các thông số đặc trưng của hơi nước. Trong khi khảo sát các vấn đề của hơi nước, ta thường sử dụng các công cụ được lập sẵn. Bảng và đồ thị nước & hơi nước là hai trong số những công cụ ấy được xem xét trong chương này. So với khí lý tưởng, việc khảo sát các quá trình hơi nước có những điểm đặc thù riêng và sẽ được đề cập. Thêm vào đó một số bài tập sẽ giúp ta vận dụng kiến thức về hơi nước được tốt hơn.

Ngoài ra phương pháp khảo sát của chương này còn mang tính điển hình, các nội dung đề cập cho chương này cũng có thể áp dụng cho một số chất lỏng dễ hóa hơi khác, chẳng hạn như chất làm lạnh.

Chúc bạn gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 14/12/2018