Giới thiệu chương "Không khí ẩm"

Không khí chung quanh ta gồm 2 loại khí chính là nitơ và oxy. Bên cạnh đó còn một số loại khí khác với lượng nhỏ hơn nhiều như CO2, Argon, . . . và đặc biệt là hơi nước. Lượng hơi nước này không nhiều nhưng có ảnh hưởng đáng kể đến một số tính chất của không khí cũng như tính năng sử dụng của nó. Độ ẩm cao hay thấp của không khí ảnh hưởng nhiều đến bảo quản, sấy, cũng như một số quá trình chế biến khác.

Trong chương này, trước hết ta tìm hiểu một số nét đại cương về không khí ẩm. Bên cạnh các thông số chung như áp suất, nhiệt độ, không khí ẩm còn có một số thông số đặc thù khác, mà ta sẽ đề cập tiếp theo đó. Một công cụ quan trọng khi khảo sát các quá trình của không khí ẩm, đồ thị không khí ẩm, sẽ được khảo sát. Cuối cùng, ta sẽ xem xét một số quá trình có liên quan đến không khí ẩm. Một số bài tập cũng được đưa vào giúp bạn vận dụng những điều tích lũy được.

Chúc bạn thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 14/12/2018