Giới thiệu chương "Nhiên liệu"

Để có nhiệt đáp ứng cho các yêu cầu của công nghiệp, cung cấp nhiệt cho các quá trình bảo quản, chế biến, ta có thể sử dụng nhiều biện pháp như dùng điện trở, sử dụng năng lượng mặt trời, tận dụng một số nguồn nhiệt có sẵn, ... Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là đốt các loại nhiên liệu. Trong chương này, ta sẽ khảo sát một số điểm sau liên quan đến việc đốt các loại nhiên liệu:

Ngoài ra, một số bài tập cũng được giới thiệu để bạn vận dụng những kiến thức thu thập được trong chương "Nhiên Liệu" này.

Chúc bạn thu được nhiều thành quả tốt đẹp 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 17/12/2018