Giới thiệu chương "Chu trình thiết bị nhiệt động"

Thiết bị nhiệt động là thiết bị hoạt động dựa trên sự chuyển hóa giữa nhiệt và công, hoặc nó nhận nhiệt để sinh công, hoặc nhận công để thực hiện một biến đổi nào đó về nhiệt. Hầu hết những thiết bị này đều hoạt động theo các chu trình.

Trong chương này chúng ta sẽ khảo sát một thiết bị sinh công là động cơ đốt trong, và hai thiết bị nhận công là máy nénthiết bị lạnh. Cũng như các chương khác, một số bài tập được đưa vào để bạn vận dụng các hiểu biết thu thập được trong chương này.

Chúc bạn gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 17/12/2018