Giới thiệu nội dung môn "Quá trình & Thiết bị lên men"

Môn học "Quá trình & Thiết bị Lên men Công nghiệp" cung cấp một số kiến thức cơ bản về một số mặt chủ yếu của kỹ thuật lên men ở quy mô công nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và các lĩnh vực khác. Các kiến thức này giúp bạn hiểu được sự vận hành của các quá trình lên men, sự hoạt động của các thiết bị dùng trong các quá trình ấy, nguyên lý của các quá trình và thiết bị này.

Nội dung môn học gồm :

Khái quát về công nghệ lên men

Động học quá trình lên men

Thiết bị lên men

Khuấy trộn & Sục khí

Tiệt trùng

Các quá trình lên men đặc biệt

Đo lường & Điều khiển

Giai đoạn chuẩn bị

Phụ lục


Chúng tôi ước mong rằng những nội dung được trình bày trong môn học này giúp bạn hiểu biết cặn kẽ hơn một số khía cạnh chính của lên men công nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, qua đó nâng cao được năng lực và thành tích học tập hay công tác.

Chúc bạn thành công.  


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019