Giới thiệu chương "Khái quát về lên men"

Lên men là một phương pháp dùng để chuyển hóa nguyên liệu để thu được sản phẩm phục vụ cho đời sống con người. Ban đầu lên men chỉ được dùng trong sản xuất các loại thực phẩm như rượu, giấm, sữa chua, ... Cùng với sự phát triển của khoa học và các ưu điểm vượt trội của mình, lên men còn được dùng để sản xuất nhiều loại sản phẩm và dịch vụ khác như kháng sinh, hóa chất, xử lý nước thải. Kỹ thuật lên men cũng trở nên ngày càng phong phú về nhiều mặt khác nhau: nguyên liệu, sản phẩm, trang thiết bị.

Chương đầu tiên của môn học "Quá trình và Thiết bị Lên Men" trình bày một số nội dung sau :

Chúc bạn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019