Quy trình lên men

Thông thường, do những đặc tính riêng mà các quy trình lên men không giống nhau. Tuy nhiên nhìn chung thì các quy trình này có thể được biểu diễn như sơ đồ ở Hình 2.

Nguyên liệuChuẩn bịCấy giống LÊN MEN Thu hoạchXử lý sau lên menSản phẩm Vi sinh vậtNhân giống Dưỡng chất

Hình 2 Quy trình lên men

Nhìn chung, quy trình lên men gồm 3 giai đoạn chính :




Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019