Giới thiệu chương "Thiết bị lên men"

Do quá trình lên men có những yêu cầu khá cao so với nhiều quá trình chế biến khác nên thiết bị lên men công nghiệp cũng tương đối phức tạp. Đó là một tổ hợp nhiều bộ phận, nhiều cụm máy hoạt động phối hợp nhịp nhàng để duy trì môi trường lên men luôn ở trạng thái tốt nhất. Có nhiều phương án để thực hiện điều đó. Trong chương "Thiết bị lên men" này, ta sẽ xem xét các nội dung sau:

Ở cuối chương, giới thiệu một số câu hỏi để giúp bạn ôn tập và củng cố các kiến thức thu thập trong chương này.

Chúc bạn thu thập được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 03/01/2019