Phân loại & Yêu cầu của thiết bị lên men

Phân loại các thiết bị lên men

 

Theo một cách phân loại đơn giản và có phần sơ lược, thiết bị lên men có 3 loại chính:

 • không khuấy trộn, không sục khí,
 • không khuấy trộn, có sục khí,
 • có khuấy trộn và sục khí

Qua đó ta thấy khuấy trộn và sục khí là một đặc điểm quan trọng của thiết bị lên men. Trên cơ sở này, theo cách phân loại chi tiết hơn, ta có các loại sau:

 • loại không khuấy trộn,
 • loại khuấy trộn bằng phương pháp cơ học, có thể là bằng cánh khuấy, hoặc cho thùng lên men quay, hay sử dụng các cơ cấu tạo rung, hay bằng cách đu đưa thùng lên men,
 • loại khuấy trộn bằng khí động với các bọt khí có vận tốc tương đổi lớn, hay tạo ra các dòng tuần hoàn trong thùng lên men,
 • loại khuấy trộn bằng thủy lực với cách phun tia hay tạo ra dòng tuần hoàn,

Trong kỹ thuật lên men bằng các tế bào được cố định, ta có những loại thiết bị sau:

 • loại lớp : tế bào được cố định trong các viên và ta đặt các viên này vào thùng lên men. Các viên này có thể không di chuyển (lớp tĩnh), hay chuyển động (lớp sôi)
 • loại màng : tế bào được cố định trong các màng mỏng và đặt trong thùng lên men.

Yêu cầu đối với thiết bị lên men

 

Lên men là một quá trình tương đối phức tạp, cần khống chế khá chặt chẽ. Vì thế các yêu cầu cho một thiết bị lên men công nghiệp là tương đối cao. Ta có thể kể ra một số yêu cầu chính sau:

 • có năng suất phù hợp,
 • tạo được sự phân tán, hòa trộn đồng đều của cách thành phần trong thùng lên men,
 • luôn đảm bảo được môi trường lên men tối ưu,
 • đảm bảo không bị lây nhiễm từ môi trường ngoài,
 • dễ làm vệ sinh, dễ chăm sóc bảo dưỡng,
 • bền bỉ, tin cậy, chính xác,
 • linh hoạt, mềm dẻo, cơ động,
 • thao tác, vận hành thuận tiện, an toàn
 • đầu tư và chi phí vận hành thấp.

Trong thực tế, việc thỏa mãn tất cả các yêu cầu trên là không thể được. Cho nên ta thường phải chọn giải pháp dung hòa các yêu cầu này. Tùy theo điều kiện cụ thể mà ta sẽ có những điểm ưu tiên nhất định hay những yêu cầu tiên quyết. Từ đó, chọn lựa thiết bị lên men phù hợp.
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 04/01/2019