Câu hỏi về "Thiết bị lên men"

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn ôn lại và củng cố những kiến thức đã thu thâp trong chương "Thiết bị lên men". Các câu hỏi được trình bày ở dạng trắc nghiệm gồm một số đáp án và bạn sẽ chọn lựa bằng cách kích vào ô tròn đặt trước đáp án ấy. Sau khi bạn chọn lựa, sẽ xuất hiện thông báo về kết quả. Để trở lại phần "Câu hỏi" này, bạn kích vào ô "OK" trong khung thông báo. Bạn có thể chọn lại đáp án nếu cần thiết.

Chúc bạn ôn tập tốt.

Câu hỏi 1

Trong giai đoạn xử lý sau khi lên men bia, ta cần sử dụng thiết bị :


Câu hỏi 2

Trong thiết bị lên men, CIP được dùng để


Câu hỏi 3

Thiết bị lên men lớp tĩnh được dùng khi


Câu hỏi 4

Khi dịch lên men có độ nhớt cao, ta thường :


Câu hỏi 5

Mặt trong thùng lên men loại dùng cánh khuấy thường có một số tấm chắn. Tác dụng chính của các tấm chắn này là :
 

 

OK
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 04/01/2019