Giới thiệu chương "Khuấy trộn & Sục khí"

Để đảm bảo cho các thành phần trong thùng lên men được phân phối đều, đồng nhất, ta cần có những biện pháp thích hợp. Nhìn chung, ta có hai phương pháp chính là sử dụng cánh khuấy và sục khí để thực hiện nhiệm vụ nói trên. Các nội dung trên được xem xét trong chương này với các phần sau:

Cuối chương sẽ có một số câu hỏi và bài tập để bạn ôn tập và củng cố thêm kiến thức thu thập trong chương "Khuấy trộn & Sục khí" này và ứng dụng chúng trong giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

Chúc bạn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019