Tiệt trùng thiết bị lên men

Thùng lên men, đường ống, các bề mặt tiếp xúc với dịch lên men hay canh trường đều có thể gây ra lây nhiễm ảnh hưởng xấu đến quá trình lên men. Vì thế chúng cũng là những đối tượng cần phải tiệt trùng

Trong trường hợp này, phương pháp tiệt trùng thông dụng nhất là cho các bề mặt ấy tiếp xúc với hơi nước có nhiệt độ cao, áp suất cao. Đây là phương pháp đơn giản, thuận tiện và có hiệu quả. Thông thường hơi nước này được tạo ra và điều hành bởi hệ thống SIP (Sterilization-In-Place) được thiết kế và tích hợp với thiết bị lên men.

Hơi nước được sử dụng có nhiệt độ cao hơn 120ºC. Thời gian tiệt trùng phụ thuộc mức độ lây nhiễm và nhiệt độ hơi nước. Trong một số trường hợp, để giảm thời gian tiệt trùng, người ta có thể dùng nhiệt độ đến 150ºC.

Để giảm bớt gánh nặng cho việc tiệt trùng thiết bị lên men cũng như nâng cao hiệu quả cho công đoạn này, người ta thường làm sạch trước bằng hệ thống CIP (Clean-In-Place). Cũng như SIP, CIP cũng thường được tích hợp với thiết bị lên men. Mặc dù việc tích hợp hai cụm máy này làm chi phí đầu tư tăng lên đáng kể, nhưng lợi ích mang lại rất lớn. Ta có thể liệt kê một số điểm lợi sau:

Khái niệm "In-Place"

Trong Sterilization-In-Place và Clean-In-Place, "In-Place" mang ý nghĩa "không phải di chuyển và tháo máy". Thiết bị được tiệt trùng và làm sạch ngay tại vị trí bình thường của chúng. Trong một số hệ thống tiên tiến, ta có thể làm sạch và/hay tiệt trùng một số phần của thiết bị trong khi các phần khác vẫn đang hoạt động.
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019