Câu hỏi & Bài tập về tiệt trùng

Các câu hỏi và bài tập dưới đây giúp bạn ôn lại và củng cố những kiến thức đã thu thâp trong chương "Tiệt trùng", đồng thời thực hành những kiến thức ấy để giải quyết một số vấn đề đơn giản có liên quan.

Các câu hỏi được trình bày ở dạng trắc nghiệm gồm một số đáp án và bạn sẽ chọn lựa bằng cách kích vào đáp án mà bạn cho là phù hợp nhất. Sau khi bạn chọn lựa, sẽ xuất hiện thông báo về kết quả. Để trở lại phần "Câu hỏi & Bài tập" này, bạn kích vào ô "OK" trong khung thông báo. Bạn có thể chọn lại đáp án nếu cần thiết.

Mỗi bài tập hay câu hỏi trong bài tập đều chừa sẵn một ô trống (ô kết quả) để bạn ghi kết quả. Lưu ý là bạn không ghi đơn vị vào ô này và số liệu ghi vào tương ứng với đơn vị ở câu hỏi. Sau khi điền xong bạn kích vào nút "Kết quả". Nếu kết quả đúng, ô kết quả sẽ có đường viền xanh lá cây và bên cạnh ô này có dấu "V" xanh lá cây. Nếu kết quả chưa đúng, ô kết quả có đường viền đỏ và bên cạnh có dấu "X" màu đỏ. Bạn có thể xóa bỏ kết quả bằng cách kích vào nút "Thử lại".

Các bài tập có lời giải đi kèm nhưng ở dạng ẩn. Để hiện lời giải, bạn kích chuột vào ô "Lời giải" xanh dương nhạt. Bạn chỉ nên dùng nó để kiểm tra sau khi đã giải xong, hoặc gặp những bài quá khó, không nên lạm dụng phần lời giải này.

Trong các câu hỏi, bài tập và đáp án dưới đây, `N` là số vi sinh vật còn sống, `N_0` và `N_f` là số vi sinh vật còn sống trước và sau khi tiệt trùng, `T` là nhiệt độ xử lý, `t` là thời gian xử lý, `D` là thời gian giảm thập phân, `n` là độ giảm thập phân, `Z` là độ kháng nhiệt, `a` và `b` là các hệ số.

Chúc bạn ôn tập tốt.

Câu hỏi 1

Quá trình tiệt trùng bằng dịch lên men bằng nhiệt độ cao có bậc động học là 1. Điều này có nghĩa là:


Câu hỏi 2

Trong kỹ thuật tiệt trùng dịch lên men bằng nhiệt độ cao, `D = 2` có nghĩa là


Câu hỏi 3

Theo định luật Arhenius, khi nhiệt độ tăng 2 lần thì


Câu hỏi 4

Trong phương pháp tiệt trùng dịch lên men bằng nhiệt độ cao, quan hệ giữa nhiệt độ tiệt trùng `T` và thời gian tiệt trùng `t` là


Câu hỏi 5

Trong phương pháp tiệt trùng dịch lên men bằng nhiệt độ cao, thời gian xử lý :
Câu hỏi 6

Trong kỹ thuật tiệt trùng dịch lên men bằng nhiệt độ cao, `Z = 9\ "°C"` có nghĩa là:


Câu hỏi 7

Khi độ kháng nhiệt `Z` tăng 2 lần thì :


Bài tập

 

Để khảo sát các tính chất nhiệt của loại vi sinh vật lây nhiễm U, ta tiến hành hai thí nghiệm xử lý nhiệt. Một số số liệu của hai thí nghiệm này được trình bày trên Bảng 1 sau:

Bảng 1 Tổng hợp kết quả hai thí nghiệm tiệt trùng
  Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2
Nhiệt độ xử lý (ºC) 118 122
Thời gian xử lý (phút) 7 3
Số vi sinh vật trước khi thí nghiệm (1/mL) 2,5×106 3,2×106
Số vi sinh vật sau khi thí nghiệm (1/mL) 220 46

1. Hãy xác định giá trị của `D_118` và `D_122` (đơn vị là phút).

Lời giải

Từ `t = nD` (công thức (15)) ta suy ra `D = t / n`

Với `T = 118\ "°C"`, ta có :

    `n_118=log\ N_(0;118)/N_(f;118) =log\ (2,5xx10^8)/220=4,056`

Vậy :   `D_118=t_118/n_118=7/(4,056)=1,726\ "min"`

Tương tự cho `T = 122\ "°C"` ; ta có `n_122 = 4,842` và `D_122 = 0,6195\ "min"`


2. Độ kháng nhiệt `Z` của vi sinh vật U là bao nhiêu °C ?

Lời giải

Áp dụng công thức (24) cho hai chế độ xử lý nhiệt ở 118°C và 122°C, ta có:

    `D_118=D_122 10^((122-118)/Z)=D_122 10^(4/Z)`

    `4/Z=log\ D_118/D_122=log\ (1,724)/(0,6195)=0,4445`

Vậy :   `Z=4/(0,4445)=9`


3. Kết quả này được áp dụng vào thực tế sản xuất với thùng lên men có thể tích là 250 lít và nhiệt độ tiệt trùng là 120°C. Ban đầu, số lượng U trong môi trường lên men là 2,4×106 1/mL. Để đạt yêu cầu, người ta cần tiệt trùng đến khi xác suất bị nhiễm bé hơn 0,001. Hỏi thời gian tiệt trùng tối thiểu là bao nhiêu phút.

Lời giải

Để xác định thời gian tiệt trùng, ta tính lần lượt các thông số:

+ Chọn   `N_(f; 120) = 0,001`

+ `N_(0;120) = 2,4 xx 10^6 xx 250 xx 1000 = 6 xx 10^11`

+ Nên :   `n_120=log\ N_(0;120)/N_(f;120) =log\ (6xx10^11)/(0,001)=14,78`

+ Và   `D_120=D_122 10^((122-120)/Z)= 0,6195xx10^(2/9) = 1,033\ "min"`

Vậy :  `t_120 = n_120 D_120 = 14,78 xx 1,033 = 15,27\ "min"`

 

 

OK
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019