Giới thiệu chương "Đo lường & Điều khiển"

Để quá trình lên men đạt hiệu quả cao, thu được nhiều sản phẩm trong thời gian ngắn với chi phí thấp, việc duy trì môi trường lên men luôn ở điều kiện tối ưu là điều cần thiết. Các biến động của môi trường này, dù nhỏ, cũng phải được phát hiện và điều chỉnh kịp thời. Vì thế đo lường và điều khiển trong thiết bị lên men giữ một vai trò quan trọng.

Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét một số nội dung sau:

Cuối chương này sẽ có một số câu hỏi để bạn ôn tập và củng cố kiến thức.

Chúc bạn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 06/01/2019