Câu hỏi về giai đoạn chuẩn bị

Các câu hỏi dưới đây giúp bạn ôn lại và củng cố những kiến thức đã thu thâp trong chương "Giai đoạn chuẩn bị". Các câu hỏi được trình bày ở dạng trắc nghiệm gồm một số đáp án và bạn sẽ chọn lựa bằng cách kích vào đáp án ấy. Sau khi bạn chọn lựa, sẽ xuất hiện thông báo về kết quả. Để trở lại phần "Câu hỏi" này, bạn kích vào ô "OK" trong khung thông báo. Bạn có thể chọn lại đáp án nếu cần thiết.


Câu hỏi 1

Để bảo quản bằng nitơ lỏng, vi sinh vật được đặt trong các ống bằngCâu hỏi 2

Khi bảo quản bằng nitơ lỏng chất chống đông hoạt động theo nguyên tắc


Câu hỏi 3

Trong giai đoạn nhân giống, môi trường nuôi cấy vi sinh vật là

Câu hỏi 4

Trong một môi trường lên men, người ta sử dụng 40% đường nha (sirô glucoz) (không kể nước). Vai trò chính của đường nha là cung cấpCâu hỏi 5

Trong môi trường lên men, chất xúc tiến được dùng để


Câu hỏi 6

Khi có mặt dầu dừa, vi sinh vật X có xu hướng tạo ra lipaz. Vai trò của dầu dừa trong trường hợp này là

Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 08/01/2019