Lên men với vi sinh vật cố định

Ta có thể sử dụng vi sinh vật cố định để tiến hành lên men theo các phương pháp sau:

(a)(b)(c)(d)

Hình 7 Lên men với vi sinh vật cố định
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 08/01/2019