Giới thiệu chương "Các quá trình lên men đặc biệt"

Trong các kỹ thuật lên men thông dụng, sau khi chuẩn bị canh trường, cơ chất và dưỡng chất, thường là ở dạng dung dịch, ta chuyển chúng vào thùng lên men và quá trình lên men trong môi trường lỏng xẩy ra. Từ đó ta thu được sản phẩm ở dạng thô, thường ở dạng hòa tan.

Bên cạnh đó, ta cũng có một số phương pháp khác cũng được áp dụng. Trong thời gian gần đây, nhờ sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, chúng cũng được nghiên cứu, và ngày càng được ứng dụng nhiều hơn. Chương này đề cập đến hai trong các phương pháp ấy: lên men với vi sinh vật cố định và lên men trên môi trường rắn.

Nội dung chương này gồm :

Cuối chương này sẽ có một số câu hỏi ôn tập để bạn củng cố các kiến thức đã thu thập được.

Chúc bạn thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 01/01/2019