Các thông số liên quan đến thiết bị lên men 

Các thông số này có thể chia làm 3 nhóm.

Nhóm các thông số cơ lý

 

Các thông số trong nhóm này gồm có :

 • Thời gian
 • Nhiệt độ
 • Áp suất
 • Vận tốc quay của cơ cấu khuấy
 • Khối lượng
 • Thể tích dịch lên men
 • Lưu lượng dòng vào
 • Độ nhớt dịch lên men
 • Năng lượng cung cấp
 • Bọt nổi trên mặt dịch lên men
 • Ứng suất cắt
 • Thời gian khuấy trộn
 • Thời gian tuần hoàn
 • Sự giữ khí
 • Sự phân bố kích thước bọt khí
 • Sự xục khí của cơ cấu khuấy
 • Tính chất lưu biến của dịch lên men
 • Dạng thức khuấy trộn của khí
 • Mức dịch lên men
 • Khối lượng thùng lên men
 • Mức của bọt trên mặt dịch lên men

Nhóm các thông số hóa học

 

Nhóm này gồm các thông số sau :

 • pH
 • Thế oxy hóa
 • Hàm lượng oxy hòa tan
 • Hàm lượng CO2 hòa tan
 • Hàm lượng oxy ở dạng khí
 • Hàm lượng CO2 ở dạng khí
 • Hàm lượng lipit
 • Hàm lượng gluxit
 • Hoạt độ của các enzyme
 • Hàm lượng nitơ
 • Hàm lượng NH3
 • Hàm lượng các ion kim loại
 • Hàm lượng các chất khởi tạo (precursor)
 • Hàm lượng các chất cảm ứng
 • Hàm lượng các chất kích thích tăng trưởng
 • Hàm lượng thành phần kim loại có tác dụng xúc tác
 • Hàm lượng sản phẩm
 • Hàm lượng các chất bay hơi
 • Độ dẫn điện
 • Thành phần khí thoát.

Nhóm các thông số sinh học

 

Thuộc nhóm này có các thông số sau :

 • Thương số hô hấp
 • Mức độ sử dụng oxy
 • Mức độ sản sinh CO2
 • Mật độ quang
 • Mật độ vi sinh vật
 • Mức độ sinh sản của vi sinh vật
 • Hình dạng vi sinh vật
 • Thành phần của vi sinh sật
 • Protein, DNA, RNA
 • ATP/ADP/AMP
 • NAD+/NADH
 • Hoạt tính của vi sinh vật
 • Tốc độ sinh trưởng riêng
 • Mức độ tiêu thụ oxy riêng
 • Mức độ tiêu thụ cơ chất riêng
 • Mức độ chuyển hóa chất
 • Các thành phần tăng trưởng
 • Các thành phần ức chế tăng trưởng
 • Hàm lượng sinh khối
 • Thành phần của sinh khốiTrang web này được cập nhật lần cuối ngày 09/01/2019