Sơ đồ website hoctp.com

Dưới đây trình bày sơ đồ của site này. Khi bạn bắt đầu truy cập, bạn thấy tên các môn học đặt trong các thanh màu xanh lá mạ nhạt. Khi kích vào thanh này, tên các chương hiện ra trong các thanh màu xanh dương nhạt. Tiếp tục kích vào thanh màu xanh, bạn thấy xuất hiện tên các mục tương ứng.

Như vậy site này được sắp xếp chủ yếu theo cấu trúc thứ bậc: môn học → chương → mục. Nội dung của các chương và mục có thể được hiện ra hay ẩn đi tùy theo ý định của bạn. Tên của các chữ màu xanh dương chứa các liên kết, khi kích vào đấy, bạn sẽ chuyển đến trang web có nội dung tương ứng.

Vì vậy bạn hãy lưu ý, trong các thanh chứa tên môn học hay chương, nếu các bạn kích vào, bạn sẽ làm hiện ra hay ẩn đi nội dung tương ứng.

Mời bạn tìm hiểu thêm nội dung của site này.

Nhiệt Kỹ Thuật

Giới thiệu

Đơn vị & Thứ nguyên

Các khái niệm cơ bản

Tính chất nhiệt của vật chất

Định luật 1 & 2

Hơi nước

Không khí ẩm

Nhiên liệu

Chu trình thiết bị nhiệt động

Phụ lục


Cơ sở Công nghệ Thực phẩm

Giới thiệu

Cân bằng

Cơ học lưu chất ứng dụng

Truyền nhiệt

Thiết bị truyền nhiệt

Nước & Thực phẩm

Sấy

Phụ lục


Quá trình & Thiết bị Lên men

Giới thiệu

Khái quát về lên men

Động học quá trình lên men

Thiết bị lên men

Khuấy trộn & Sục khí

Tiệt trùng

Các quá trình lên men đặc biệt

Đo lường & điều khiển

Giai đoạn chuẩn bị lên men

Phụ lục


Công nghệ Sản xuất Bánh

Giới thiệu

Khái quát về bánh

Bột mì

Các nguyên liệu khác

Các biến đổi chính

Nhào trộn

Tạo hình

Nướng

Công nghệ sản xuất bánh quy

Công nghệ sản xuất bánh mì

Công nghệ sản xuất bánh bông lan

Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 09/12/2018